Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiết bị máy móc sản xuất. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiết bị máy móc sản xuất. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 3/16/2020 11:11:00 SA •     Hình từ Internet

 • 高空工作平台
 • Gāokōng gōngzuò píngtái
 • Aerial work platform


 • 3/14/2020 10:17:00 SA • 1- 洒水器
 • 灑水器
 • Sǎ shuǐ qì

 • 2- 喷水器
 • 噴水器
 • Pēnshuǐ qì


 • 3/14/2020 10:14:00 SA • 后过滤器
 • 後過濾器
 • Hòu guòlǜ qì
 • After filter


 • 6/03/2019 12:11:00 SA


Hình từ Internet
 • 水分测定仪
 • 水分測定儀
 • Shuǐfèn cèdìng yí


 • 4/16/2019 10:03:00 SA • 3/25/2019 04:54:00 CH


 • #Máy phay mộng
 • 榫铣床
 • 榫銑床
 • Sǔn xǐchuáng


 • #Mộng âm
 • 凹榫
 • Āo sǔn

 • #Mộng dương
 • 凸榫 Tū sǔn
 • 3/25/2019 04:44:00 CH • 燕尾榫开榫机
 • 燕尾榫開榫機
 • Yànwěi sǔn kāi sǔn jī • 3/25/2019 04:35:00 CH

Máy đánh mộng đa năng
 •                                       多功能开榫机
 •                                       多功能開榫機
 •                            Duō gōngnéng kāi sǔn jī
 • -----
 • 3/03/2019 09:35:00 CH • 重力过滤器
 • 重力過濾器
 • Zhònglì guòlǜ qì


 • 重力式过滤器
 • 重力式過濾器
 • Zhònglì shì guòlǜ qì

 • Gravity Filter
 • * Bể lọc nhanh trọng lực
 • 12/24/2018 11:32:00 CH

 • 粉碎机
 • 粉碎機
 • Fěnsuì jī • 12/24/2018 11:28:00 CH • 真空干燥机
 • 真空乾燥機
 • Zhēnkōng gānzào jī • 12/24/2018 11:22:00 CH • 膜过滤器
 • 膜過濾器
 • Mó guòlǜ qì • 12/24/2018 11:13:00 CH


 • TẶNG XU KHI ĐĂNG KÝ!

  TÍCH XU ĐỔI HỌC PHÍ!

  Xem Hướng dẫn đăng ký thành viên tại đây!

   

  Câu dịch sẵn cho DÂN PHIÊN DỊCH; DÂN HỌC DỊCH

  https://www.hocdichonline.com

 • Hình từ internet


 • 金属探测机
 • 金屬探測機
 • Jīnshǔ tàncè jī

 • Máy dò kim loại cầm tay (Như loại dùng ở cửa hải quan sân bay)
 • 金属探测
 • 金屬探測器
 • Jīnshǔ tàncè qì


 • 11/20/2018 11:02:00 SA • 注水式打磨机
 • 注水式打磨機
 • Zhùshuǐ shì dǎmó jī • 10/13/2018 12:48:00 SA • 单柱铣床
 • 單柱銑床
 • Dān zhù xiǎnchuáng
 • Single column milling machine • 10/01/2018 03:52:00 CH • 绞车
 • 絞車
 • Jiǎochē • 10/01/2018 03:51:00 CH • 退火炉
 • 退火爐
 • Tuì huǒlú • 10/01/2018 03:50:00 CH • 破碎筛
 • 破碎篩
 • Pòsuì shāi • 10/01/2018 03:24:00 CH • 热风炉
 • 熱風爐
 • Rèfēng lú • 9/28/2018 11:35:00 SA • 打钉机
 • 打釘機
 • Dǎ dīng jīTin tức

NỘI DUNG NỔI BẬTTổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến