Hiển thị các bài đăng có nhãn Thực vật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thực vật. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 10/13/2021 09:55:00 CH

 •  
 • Hình từ internet

 • 松果
 • Sōng guǒ


 • 9/25/2020 11:03:00 SA

 •  TẶNG XU KHI ĐĂNG KÝ!
 • TÍCH XU ĐỔI HỌC PHÍ!
 • Xem Hướng dẫn đăng ký thành viên tại đây!
 •  
 • Câu dịch sẵn – BẢO BỐI cho DÂN PHIÊN DỊCH; DÂN HỌC DỊCH
 • https://www.hocdichonline.com


 • 蝶豌豆花
 • Dié wāndòu huā
 • Butterfly Pea


 • 3/26/2020 09:05:00 CH • 2/24/2020 11:37:00 SA • 2/05/2020 05:40:00 CH

 • 嫩叶
 • 嫩葉
 • Nènyè


 • 9/27/2019 10:39:00 CH


"Lá lốt tiếng trung là gì"; 学习越南语

 • 假蒟 / Jiǎ jǔ
 • Piper sarmentosum

 • 蛤蒌 / 蛤蔞
 • Há lóu

 • 假蒌 / 假蔞
 • Jiǎ lóu

 • 山蒌 / Shān lóu

 • Chả lá lốt:
 • 假蒌包肉 / 假蔞包肉
 • Jiǎ lóu bāo ròu


 • 9/03/2019 11:45:00 CH

 • 龙血树
 • 龍血樹
 • Lóng xuè shù
 • Dracaena Cinnabari
      Loại gỗ có dầu, có độ thấu quang, thường chế tác làm đồ trang sức.


 • 6/17/2019 11:35:00 CH柊叶
柊葉
Zhōng yè


 • 3/23/2019 11:49:00 SA • 多年生作物
 • Duōniánshēng zuòwù • 3/04/2019 10:26:00 CH • 红树林
 • 紅樹林
 • Hóng shùlín

 • Mangrove


 • 3/04/2019 10:10:00 CH • 腐殖质
 • 腐殖質
 • Fǔzhízhì • 1/26/2019 10:30:00 CH


 • 常春藤
 • Cháng chūnténg
 • Hedera helix
 • Cây thường xuân


 • 12/24/2018 11:01:00 CH • 银杏树
 • 銀杏樹
 • Yínxìng shù

 • Ginkgo biloba L.

 • Lá ngân hạnh
 • 银杏叶
 • 銀杏葉
 • Yínxìng yè
Lá ngân hạnh - Hình minh họa từ Internet

 • 11/20/2018 10:48:00 SA • 生物多样性
 • 生物多樣性
 • Shēngwù duōyàng xìng • 11/20/2018 10:33:00 SA • 遮荫树
 • 遮蔭樹
 • Zhē yīn shù • 11/20/2018 10:17:00 SA • 束状根
 • 束狀根
 • Shù zhuàng gēn

 • Fasciculate root • 11/20/2018 10:15:00 SA • 植根
 • Zhí gēn

 • Taproot • 11/20/2018 10:12:00 SA • 树木护理
 • 樹木護理
 • Shùmù hùlǐTin tức

NỘI DUNG NỔI BẬTTổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến