Hiển thị các bài đăng có nhãn Kinh tế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kinh tế. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 8/25/2023 10:15:00 SA

           • 8/25/2023 10:09:00 SA

          • 8/25/2023 10:03:00 SA

         • 7/01/2023 01:34:00 SA
 • 7/01/2023 01:27:00 SA • 6/06/2023 02:00:00 CH • 4/10/2023 11:29:00 SA • 4/10/2023 11:20:00 SA

Điều quan trọng nhất trong dịch thuật không phải là từ vựng, mà là xác định đúng các thành phần của câu và tìm được cấu trúc ngữ pháp: • 2/24/2023 11:22:00 CH
 • 12/01/2022 11:20:00 SA
 • 8/30/2022 10:02:00 SA • 2/09/2022 01:12:00 SA


 •  Lưu thông hàng hóa
 • 商品流通
 • Shāngpǐn liútōng
 • Lưu thông = Không bị cản trở (Giao thông)
 • 通畅
 • 通暢 
 • Tōngchàng • 7/01/2021 05:03:00 CH


 • 双重目的
 • 雙重目的 
 • Shuāngchóng mùdì


 • 6/24/2021 11:20:00 SA


 •  物价波动的对比
 • 物價波動的對比 
 • Wùjià bōdòng de duìbǐ


 • 6/02/2021 11:57:00 SA

 •  

 • * 金融集团
 • 金融集團 
 • Jīnróng jítuán


 • *财团
 • 財團 
 • Cáituán
 • 财团是极少数金融寡头控制的巨大银行和巨大企业融合而成的垄断集团。金融资本集团的简称。Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

Tổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến