Hiển thị các bài đăng có nhãn Đời sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đời sống. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 3/26/2020 09:17:00 CH

 • KHO BÀI TẬP LUYỆN DỊCH HỢP ĐỒNG VÀ VĂN BẢN THỰC TẾ
 •  VIỆT-TRUNG; TRUNG-VIỆT
 • HSK5; HSK6 THAM KHẢO NGAY!

 • Hình từ internet

 • 设定警报器
 • 設定警報器
 • Shèdìng jǐngbào qì

 • 上闹钟
 • 上鬧鐘
 • Shàng nàozhōng


 • 5/29/2019 11:55:00 SA


 • TẶNG XU KHI ĐĂNG KÝ!

  TÍCH XU ĐỔI HỌC PHÍ!

  Xem Hướng dẫn đăng ký thành viên tại đây!

   

  Câu dịch sẵn – BẢO BỐI cho DÂN PHIÊN DỊCH; DÂN HỌC DỊCH

  https://www.hocdichonline.com


 • 晚睡
 • Wǎn shuì


 • 12/29/2018 11:00:00 CH • 吸烟
 • 吸煙
 • Xīyān

 • 抽烟
 • 抽煙
 • Chōuyān
Hút thuốc - Hình minh họa từ Internet
 • 11/22/2018 04:18:00 CH • 新郎, 新娘
 • Xīnláng,  xīnniáng


 • 9/20/2018 05:15:00 CH • 讣告
 • 訃告
 • FùgàoPhân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến