Hiển thị các bài đăng có nhãn Thời trang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thời trang. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 10/05/2023 05:15:00 CH

                                

 • CHI PHÍ HỢP LÝ


 

 
 • 6/18/2023 11:30:00 CH

   • 3/24/2023 03:47:00 CH

  Điều quan trọng nhất trong dịch thuật không phải là từ vựng, mà là xác định đúng các thành phần của câu và tìm được cấu trúc ngữ pháp:
  • 12/17/2022 04:11:00 CH
  • 8/06/2022 04:02:00 CH

     • 12/17/2020 05:20:00 CH

  •  
  • 服装流行趋势
  • 服裝流行趨勢
  • Fúzhuāng liúxíng qūshì  • 3/21/2020 10:41:00 CH  • Hình từ Internet


  • 坡跟鞋
  • Pō gēn xié
  • * Xăng-đan đế xuồng
  • 坡跟凉鞋
  • 坡跟涼鞋
  • Pō gēn liángxié
  • 12/21/2019 09:23:00 CH  • 11/22/2019 10:53:00 SA  • 7/09/2019 09:55:00 CH  • Hình từ Internet

  • 偏振光眼镜
  • 偏振光眼鏡
  • Piānzhèn guāng yǎnjìng
  • Polarized sunglasses


  • 5/21/2019 10:32:00 SA


  Quần yếm - Hình từ Internet


  • 5/15/2019 03:40:00 CH

  Nhà thiết kế thời trang - Hình từ Internet

  • 服装设计师
  • 服裝設計師
  • Fúzhuāng shèjì shī
  • Fashion designer


  • 3/26/2019 04:40:00 CH


  • 睡衣
  • Shuìyī

  • Bedgown
  • 11/06/2018 03:52:00 CH  • 无尾晚礼服
  • 無尾晚禮服
  • Wú wěi wǎn lǐfú  • 11/06/2018 03:48:00 CH  • 皮夹克
  • 皮夾克
  • Pí jiákè  • 11/06/2018 03:37:00 CH  • 男大衣
  • Nán dàyī

  • 男礼服大衣
  • 男禮服大衣
  • Nán lǐfú dàyī

  • Kiểu áo khoác rộng mặc ngoài

  • Paletot


  Tin tức

  NỘI DUNG NỔI BẬT  Tổng số lượt xem trang

  BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ  Hỗ trợ trực tuyến