Trang chủ » » Máy đánh mộng gỗ (nghề mộc)


  •                                             
  •                                             开榫机
  •                                             開榫機
  •                                           Kāi sǔn jī
Máy đánh mộng đa năng
  •                                       多功能开榫机
  •                                       多功能開榫機
  •                            Duō gōngnéng kāi sǔn jī


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến