Trang chủ » » Dấu giáp lai


 • Hình minh họa từ Internet

 • 齐缝章
 • 齊縫章
 • Qí fèng zhāng
 • Từ này chuyên dùng cho hợp đồng, văn bản

 • 骑缝章
 • 騎縫章
 • Qífèng zhāng
 • Từ này chuyên dùng trong ngành hải quan, nhưng vẫn có thể dùng chung cho hợp đồng, văn bản


 • CÂU DỊCH SẴN VIỆT-TRUNG

  CÁC NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

  tại đây


 • #viết_chữ_Hán_bằng_bút_bi

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến