Trang chủ » » Dấu giáp lai
  • Hình minh họa từ Internet

  • 齐缝章
  • 齊縫章
  • Qí fèng zhāng
  • Từ này chuyên dùng cho hợp đồng, văn bản

  • 骑缝章
  • 騎縫章
  • Qífèng zhāng
  • Từ này chuyên dùng trong ngành hải quan, nhưng vẫn có thể dùng chung cho hợp đồng, văn bản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến