Trang chủ » » Dấu giáp lai
  • Hình minh họa từ Internet

  • 齐缝章
  • 齊縫章
  • Qí fèng zhāng
  • Từ này chuyên dùng cho hợp đồng, văn bản

  • 骑缝章
  • 騎縫章
  • Qífèng zhāng
  • Từ này chuyên dùng trong ngành hải quan, nhưng vẫn có thể dùng chung cho hợp đồng, văn bản

Sách nói hay
HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG
Chương 7-2 - Vị tu sĩ có thể chữa khỏi mọi thứ bệnh0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến