Hiển thị các bài đăng có nhãn Nông nghiệp-Lâm nghiệp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nông nghiệp-Lâm nghiệp. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 3/04/2024 12:01:00 CH • 8/17/2023 10:00:00 SA • 8/17/2023 09:53:00 SA • 7/18/2023 10:30:00 CH
 • 6/17/2023 05:25:00 CH


 

 

  • 2/24/2023 11:57:00 CH • 2/24/2023 11:39:00 CH

Điều quan trọng nhất trong dịch thuật không phải là từ vựng, mà là xác định đúng các thành phần của câu và tìm được cấu trúc ngữ pháp:
 • 9/22/2022 04:46:00 CH • 4/25/2022 11:46:00 SA • 4/25/2022 11:19:00 SA • 4/25/2022 11:13:00 SA • 4/25/2022 10:57:00 SA • 10/29/2021 10:25:00 SA

 •  
 • 矿物肥料
 • 礦物肥料
 • Kuàngwù féiliào


 • 7/19/2021 10:25:00 SA

 •  
 • 脫脂米糠 
 • Tuōzhī mǐkāng


 • 7/01/2021 04:55:00 CH

 •  
 • Hình từ internet

 • 播种机
 • 播種機 
 • Bōzhòng jī


 • 7/01/2021 04:49:00 CH

 •  
 • Hình từ internet
 • 水稻脱粒机
 • 水稻脫粒機
 • Shuǐdào tuōlì jī


 • 1/13/2021 04:22:00 CH • 12/08/2020 09:04:00 SA


 • Hình từ internet

 •  水稻开花
 • 水稻開花
 • Shuǐdào kāihuā • 11/27/2020 11:43:00 CHTin tức

NỘI DUNG NỔI BẬTTổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến