•     Hình từ Internet

 • 杀毒软件
 • 殺毒軟件
 • Shādú ruǎnjiàn
 • Antivirus software

 •     Hình từ internet


 • 火墙
 • 火牆
 • Huǒqiáng
 • Firewall

 • Vượt tường lửa
 • 翻越火墙
 • 翻越火牆
 • Fānyuè huǒqiáng

 •   Hình từ Internet


 • 电源电缆
 • 電源電纜
 • Diànyuán diànlǎn

 • Power cable


 • 平板电脑
 • 平板電腦
 • Píngbǎn diànnǎo

 • 笔记本电脑
 • 筆記本電腦
 • Bǐjìběn diànnǎo

 • 手提电脑
 • 手提電腦
 • Shǒutí diànnǎo • 台式计算机
 • 台式計算機
 • Táishì jìsuànjī

 • 台式电脑
 • 台式電腦
 • Táishì diànnǎo

 • Desktop computer
 • 贫血
 • 貧血
 • Pínxiě

 • Anemia • 房地产经纪人
 • 房地產經紀人
 • Fángdìchǎn jīngjì rén
 • Real estate agent


 •    Hình từ internet


 • 阁楼房
 • 閣樓房
 • Gélóu fáng
 • Attic room

 • 沿海地产
 • 沿海地產
 • Yánhǎi dìchǎn

 • Coastal property


 • 顶层公寓
 • 頂層公寓
 • Dǐngcéng gōngyù
 • Penhouse

 • 套楼公寓
 • 套樓公寓
 • Tào lóu gōngyù

 • 复式住宅
 • 複式住宅
 • Fùshì zhùzhái

 • Duplex apartment


 • 黃金地段
 • Huángjīn dìduàn
 • Golden site


 • 候补名单
 • 候補名單
 • Hòubǔ míngdān

 • Waitlist


 •     Hình từ internet


 • 激光指示器
 • Jīguāng zhǐshì qì

 • 激光笔
 • 激光筆
 • Jīguāng bǐ

 • 激光教鞭
 • Jīguāng jiàobiān

 • Laser Pointer


 • 主桌
 • Zhǔ zhuō

 • 主家席
 • Zhǔ jiā xí

 • Head Table

 • 团体订购
 • 團體訂購
 • Tuántǐ dìnggòu

 • 集体预订
 • 集體預訂
 • Jítǐ yùdìng

 • Group Booking
 •     Hình từ internet

 • 榔色果
 • Láng sè guǒ
 • Langsat


 • 心脏瓣膜
 • 心臟瓣膜
 • Xīnzàng bànmó

 • * Bệnh hở van tim
 • 心脏瓣膜病
 • 心臟瓣膜病
 • Xīnzàng bànmó bìng


 • 偏转角
 • 偏轉角
 • Piān zhuǎnjiǎo
 • Angle of deflectionTin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến