• 2/06/2023 11:10:00 CH • 1/28/2023 05:39:00 CH • 1/28/2023 05:39:00 CH

Điều quan trọng nhất trong dịch thuật không phải là từ vựng, mà là xác định đúng các thành phần của câu và tìm được cấu trúc ngữ pháp:
 • 1/28/2023 05:32:00 CH

Điều quan trọng nhất trong dịch thuật không phải là từ vựng, mà là xác định đúng các thành phần của câu và tìm được cấu trúc ngữ pháp:


 • 1/28/2023 05:25:00 CH

Điều quan trọng nhất trong dịch thuật không phải là từ vựng, mà là xác định đúng các thành phần của câu và tìm được cấu trúc ngữ pháp:
 • 1/28/2023 05:17:00 CH

Điều quan trọng nhất trong dịch thuật không phải là từ vựng, mà là xác định đúng các thành phần của câu và tìm được cấu trúc ngữ pháp:
 • 1/28/2023 05:06:00 CH

Điều quan trọng nhất trong dịch thuật không phải là từ vựng, mà là xác định đúng các thành phần của câu và tìm được cấu trúc ngữ pháp:
 • 1/11/2023 04:31:00 CH • 1/11/2023 04:26:00 CH
 • 1/11/2023 04:18:00 CH
 • 1/11/2023 04:12:00 CH
 • 1/11/2023 03:53:00 CH • 1/11/2023 03:48:00 CHPhân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Tổng số lượt xem trang

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến