Hiển thị các bài đăng có nhãn Sản xuất. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sản xuất. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 6/17/2023 05:10:00 CH • 4/03/2023 05:05:00 CH • 4/03/2023 04:51:00 CH • 12/28/2022 09:22:00 CH
 • 10/24/2022 05:36:00 CH • 9/19/2022 09:39:00 CH

  • 9/01/2022 11:24:00 SA

 

 • 8/05/2022 04:58:00 CH

  • 3/24/2022 03:32:00 CH

 •  
 • KHO BÀI TẬP LUYỆN DỊCH HỢP ĐỒNG VÀ VĂN BẢN
 •  VIỆT-TRUNG; TRUNG-VIỆT

 •  HSK5; HSK6 THAM KHẢO NGAY!


 • 蓄水
 • 蓄水 
 • Xù shuǐ


 • 3/02/2022 05:02:00 CH • 2/11/2022 01:38:00 CH

 •  
 • *** Tập kết rác thải
 •  
 • 收集垃圾
 • Shōují lèsè
 • Shōují lā jī


 • 2/11/2022 11:46:00 SA •  事故水池
 • Shìgù shuǐchí
 • (Trong ngành xử lý nước thải)


 • 2/08/2022 12:24:00 SA

 

随机抽样
隨機抽樣
Suíjī chōuyàng


 • 7/05/2021 11:50:00 SA

 •  工间休息
 • 工間休息 
 • Gōng jiān xiūxí 


 • 6/24/2021 10:37:00 SA

 •  
 • Hình từ internet

 • *Tro than
 • 煤灰 
 • Méi huī

 • * Tro bay
 • 飞灰
 • 飛灰 
 • Fēi huī


 • 4/29/2021 09:37:00 CH

 •  

 • 脫脂池 
 • Tuōzhī chí

 • 4/28/2021 04:51:00 CH

 •  
 • Hình từ internet

 • 生物池 
 • Shēngwù chí
 • 3/26/2021 05:03:00 CH •  固体废物
 • 固體廢物 
 • Gùtǐ fèiwù • 3/15/2021 12:46:00 CH

 • ---

 • Tăng ca tiếng trung là gì
 • 加班 
 • JiābānTin tức

NỘI DUNG NỔI BẬTTổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến