Hiển thị các bài đăng có nhãn Từ chưa phân loại. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Từ chưa phân loại. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 7/19/2023 09:49:00 SA
 • 5/11/2023 09:49:00 SA • 4/30/2023 10:07:00 CH • 3/16/2023 04:09:00 CH • 3/14/2023 11:26:00 SA
 • 2/23/2023 10:36:00 CH
 • 1/11/2023 03:48:00 CH • 1/03/2023 04:21:00 CH • 10/11/2022 03:50:00 CH

 • Luyện dịch miễn phí:
 • - Làm bài tập xếp câu này, tự dịch và check đáp án:
 •  周期/保持/收费//申请书/一致/
 • -----
 • "Quyết không từ bỏ" tiếng Trung là gì?

 • 善罢甘休
 • 善罷甘休
 • Shànbàgānxiū
 • ---
 • Mời bạn nghe truyện Admin dịch và đọc
 • Đăng ký kênh ủng hộ Ad nhé! 谢谢!

 • 10/07/2022 04:12:00 CH
 • 9/29/2022 11:37:00 CH • 9/29/2022 11:17:00 CH
 • 9/29/2022 03:58:00 CH • 9/22/2022 04:36:00 CH • 6/23/2022 11:04:00 SA

 •  
 • TẶNG XU KHI ĐĂNG KÝ!
 • TÍCH XU ĐỔI HỌC PHÍ!

 • Xem Hướng dẫn đăng ký thành viên tại đây!


 • Câu dịch sẵn cho DÂN PHIÊN DỊCH; DÂN HỌC DỊCH
 • https://www.hocdichonline.com


 • 多合一
 • Duō hé yī
 • All in one

 • Bài tập luyện dịch nội dung thực tế về Hợp đồng-KD


 • 4/12/2022 02:34:00 CH • 4/07/2022 08:31:00 CH

Bài tập luyện dịch nội dung thực tế về Hợp đồng-XDPhân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Tổng số lượt xem trang

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến