Hiển thị các bài đăng có nhãn Từ chưa phân loại. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Từ chưa phân loại. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 7/19/2023 09:49:00 SA
 • 5/11/2023 09:49:00 SA • 4/30/2023 10:07:00 CH • 3/16/2023 04:09:00 CH • 3/14/2023 11:26:00 SA
 • 2/23/2023 10:36:00 CH
 • 1/11/2023 03:48:00 CH • 1/03/2023 04:21:00 CH • 10/11/2022 03:50:00 CH

 • Luyện dịch miễn phí:
 • - Làm bài tập xếp câu này, tự dịch và check đáp án:
 •  周期/保持/收费//申请书/一致/
 • -----
 • "Quyết không từ bỏ" tiếng Trung là gì?

 • 善罢甘休
 • 善罷甘休
 • Shànbàgānxiū
 • ---
 • Mời bạn nghe truyện Admin dịch và đọc
 • Đăng ký kênh ủng hộ Ad nhé! 谢谢!

 • 10/07/2022 04:12:00 CH
 • 9/29/2022 11:37:00 CH • 9/29/2022 11:17:00 CH
 • 9/29/2022 03:58:00 CH • 9/22/2022 04:36:00 CHTin tức

NỘI DUNG NỔI BẬTTổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến