Hiển thị các bài đăng có nhãn Thuế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thuế. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 3/04/2024 12:06:00 CH

   • 12/25/2023 10:43:00 CH • 12/25/2023 09:59:00 CH • 12/25/2023 09:47:00 CH • 12/25/2023 09:39:00 CH

 • --- 
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT) tiếng Trung là gì?

 • Mẫu câu Hợp đồng – Có đáp án

  • 合格本国最低补足税规则
  • 2/21/2022 05:28:00 CH        • 10/07/2021 10:19:00 SA

        •  
        • 间接税
        • 間接稅 
        • Jiànjiēshuì
        • Indirect tax


        • 4/28/2021 04:55:00 CH

        •  外汇附加税
        • 外匯附加稅 
        • Wàihuì fùjiā shuì        • 4/24/2021 11:16:00 CH

        •  

        • 稅收欺詐 
        • Shuìshōu qīzhà
        • 4/24/2021 11:02:00 CH        • 电子纳税
        • 電子納稅
        • Diànzǐ nàshuì
        • 3/26/2021 04:56:00 CH


        • 关税税率
        •    關稅稅率 
        • Guānshuì shuìlǜ        • 11/28/2018 11:08:00 SA        • 滑动税率
        • 滑動稅率
        • Huádòng shuìlǜ        • 11/20/2018 11:45:00 SA        • 免税证
        • 免稅證
        • Miǎnshuì zhèng        • 11/11/2018 09:25:00 CH        • 10/23/2018 12:17:00 SA        • 退税制度
        • 退稅制度
        • Tuìshuì zhìdù        • 10/23/2018 12:16:00 SA        • 退税凭证
        • 退稅憑證
        • Tuìshuì píngzhèng        • 10/23/2018 12:01:00 SA        • 双重关税
        • 雙重關稅
        • Shuāngchóng guānshuì

        • Tránh đánh thuế hai lần
        • 避免双重关税
        • 避免雙重關稅
        • Bìmiǎn shuāngchóng guānshuì        • 10/08/2018 04:29:00 CH


        • 非关税壁垒
        • 非關稅壁壘
        • Fēi guānshuì bìlěi
        • ---
        • Kết bạn hoặc follow FB của Admin

         để cập nhật từ mới và các nội dung khác nhé:

         https://www.facebook.com/NhungLDTTg


        • ---        • 10/08/2018 01:36:00 SA        • 纳税申报表
        • 納稅申報表
        • Nàshuì shēnbào biǎo        • 10/07/2018 09:07:00 SA        Tin tức

        NỘI DUNG NỔI BẬT        Tổng số lượt xem trang

        BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ        Hỗ trợ trực tuyến