Trang chủ » » Biên bản nghiệm thu công trình  • 工程竣工验收报告
  • 工程竣工驗收報告
  • Gōngchéng jùngōng yànshōu bàogào

  • 工程验收证书
  • 工程驗收證書
  • Gōngchéng yànshōu zhèngshū

  • Taking-over certificate


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến