Hiển thị các bài đăng có nhãn Đơn vị đo lường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đơn vị đo lường. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 4/28/2019 11:15:00 CH


 • Dūn
 • Ton


 • 4/28/2019 11:14:00 CH • 4/28/2019 11:11:00 CH • 4/28/2019 11:10:00 CH • 10/19/2018 05:10:00 CH • 铝条
 • 鋁條
 • Lǚ tiáo • 9/28/2018 04:28:00 CH • 量具
 • Liángjù
 • 8/28/2018 05:18:00 CH • 8/01/2018 10:17:00 SA

4 kỹ năng NGHE-NÓI-ĐỌC-VIẾT mà nhà tuyển dụng yêu cầu là như thế nào?

Vì sao Công ty đã có phiên dịch vẫn thuê dịch thuật?

-----

Bài tập luyện dịch Hợp đồng thực tế, có phân tích đáp án:

 

Chủ động lựa chọn bài luyện dịch theo 1 trong các các lựa chọn sau:

- Chọn theo mức học phí 1k/câu; 2k/câu; 3k/câu; 4k/câu...

- Chọn theo lĩnh vực:  Hợp đồng-KD; Tài chính - Kế toán;  Xây dựng; ....

- Chọn theo cấp độ: Cấp độ DỄ; cấp đô VỪA; cấp độ KHÓ

 - Học thử tại đây nhé, văn bản thực tế nó lạ lắm!

---

 

 • Hình từ internet

 • 直径
 • 直徑
 • Zhíjìng 

 • Đường kính trong
 • 内经
 • 內經
 • Nèijīng
 • ---
 • Kết bạn hoặc follow FB của Admin để cập nhật từ mới nhé:

  https://www.facebook.com/NhungLDTTg

 • ---

 • 7/27/2018 11:37:00 CH


 • 厚度
 • Hòudù
 • 7/27/2018 10:27:00 SA
 • 总α放射性的厚源法
 • 總α放射性的厚源法
 • Zǒng a fàngshèxìng de hòu yuán fǎ


 • 厚源法
 • Hòu yuán fǎ

 • 7/27/2018 10:01:00 SA


 • 测量
 • 測量
 • Cèliáng

 • 衡量
 • Héngliáng

 • Đo lường, tính toán


 • 7/12/2018 04:03:00 CH

摄氏度
Shèshìdù

Độ F
华氏度
華氏度
Huáshì dù • 7/07/2018 11:49:00 CH

粒 径

Lì jìng


 • 7/07/2018 10:54:00 CH


 • 比例
 • Bǐlì


 • 7/04/2018 04:38:00 CH • 容积
 • 容積
 • Róngjī
 • 6/27/2018 12:15:00 SA
 • Bar
 • Ba-ri ( Đơn vị đo áp suất chất khí) • 6/25/2018 11:31:00 CH • 深度
 • Shēndù

 • Depth • 6/25/2018 11:29:00 CH • 宽度
 • 寬度
 • Kuāndù
         Width • 6/25/2018 11:29:00 CH • 长度
 • 長度
 • Chángdù

 • LengthTin tức

NỘI DUNG NỔI BẬTTổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến