Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáo dục. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáo dục. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 4/25/2022 11:07:00 SA • 1/01/2022 10:05:00 CH

 • Các bạn trình độ HSK5, HSK6 chú ý:

  Công việc phiên dịch thực tế không lãng mạn mơ mộng như những bức thư viết cho chính mình,

  không xã giao chào đón đoàn này nọ mà cực kỳ gai góc;

  hãy làm quen trước với những bài tập luyện dịch văn bản, hợp đồng thực tế có đáp án như thế này nhé!

  LÀM BÀI THỬ MIỄN PHÍ NHÉ!

  (Mình cần CTV bán khóa học)


 •  Trường liên cấp tiểu học - THCS
 • 九年一贯制学校
 • 九年一貫制學校
 • Jiǔ nián yīguàn zhì xuéxiào

 • Trường liên cấp tiểu học, THCS, THPT
 • 十二年一贯制学校
 • 十二年一貫制學校
 • Shí'èr nián yīguàn zhì xuéxiào


 • 7/10/2020 03:39:00 CH


 • Các bạn trình độ HSK5, HSK6 chú ý:

  Công việc phiên dịch thực tế không lãng mạn mơ mộng như những bức thư viết cho chính mình,

  không xã giao chào đón đoàn này nọ mà cực kỳ gai góc;

  hãy làm quen trước với những bài tập luyện dịch văn bản, hợp đồng thực tế có đáp án như thế này nhé!

  LÀM BÀI THỬ MIỄN PHÍ NHÉ!

  (Mình cần CTV bán khóa học)

 • 中职学校
 • 中職學校
 • Zhōng zhí xuéxiào


 • 6/03/2020 09:37:00 CH


 • Các bạn trình độ HSK5, HSK6 chú ý:

  Công việc phiên dịch thực tế không lãng mạn mơ mộng như những bức thư viết cho chính mình,

  không xã giao chào đón đoàn này nọ mà cực kỳ gai góc;

  hãy làm quen trước với những bài tập luyện dịch văn bản, hợp đồng thực tế có đáp án như thế này nhé!

  LÀM BÀI THỬ MIỄN PHÍ NHÉ!

  (Mình cần CTV bán khóa học)


 • 哲学
 • 哲學
 • Zhéxué


 • 4/11/2020 10:53:00 CH


 • Các bạn trình độ HSK5, HSK6 chú ý:

  Công việc phiên dịch thực tế không lãng mạn mơ mộng như những bức thư viết cho chính mình,

  không xã giao chào đón đoàn này nọ mà cực kỳ gai góc;

  hãy làm quen trước với những bài tập luyện dịch văn bản, hợp đồng thực tế có đáp án như thế này nhé!

  LÀM BÀI THỬ MIỄN PHÍ NHÉ!

  (Mình cần CTV bán khóa học)


 • 开学典礼
 • 開學典禮
 • Kāixué diǎnlǐ


 • 2/13/2020 12:14:00 CH
 • 初学者
 • 初學者
 • Chūxué zhě


 • 1/15/2020 04:48:00 CH


 •                                         全额奖学金
 •                                         全額獎學金
 •                                 Quán'é jiǎngxuéjīn • 12/28/2019 05:12:00 CH • 5/27/2019 01:52:00 CH
 • 学年
 • 學年
 • Xuénián


 • 5/27/2019 01:48:00 CH • 1/10/2019 11:20:00 SA • 心算
 • Xīnsuàn

 • Mental arithmetic • 12/30/2018 09:25:00 CH • 圖書館
 • Túshū guǎn

 • Library • 12/29/2018 10:04:00 CH


 • Các bạn trình độ HSK5, HSK6 chú ý:

  Công việc phiên dịch thực tế không lãng mạn mơ mộng như những bức thư viết cho chính mình,

  không xã giao chào đón đoàn này nọ mà cực kỳ gai góc;

  hãy làm quen trước với những bài tập luyện dịch văn bản, hợp đồng thực tế có đáp án như thế này nhé!

  XEM NGAY NHÉ! • 学生
 • 留學生
 • Liúxuéshēng 


 • 10/12/2018 10:40:00 SA

 • Các bạn trình độ HSK5, HSK6 chú ý:

  Công việc phiên dịch thực tế không lãng mạn mơ mộng như những bức thư viết cho chính mình,

  không xã giao chào đón đoàn này nọ mà cực kỳ gai góc;

  hãy làm quen trước với những bài tập luyện dịch văn bản, hợp đồng thực tế có đáp án như thế này nhé!

  XEM NGAY NHÉ! • 教材
 • Jiàocái


 • 8/12/2018 10:42:00 SA


 • 夏令营
 • 夏令營
 • Xiàlìngyíng


 • 8/12/2018 10:30:00 SA


 • 结业典礼
 • 結業典禮
 • Jiéyè diǎnlǐ


Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến