Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiết bị máy móc thi công. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiết bị máy móc thi công. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 6/12/2020 03:17:00 CH • Hình từ internet

 • 蛙式打夯机
 • 蛙式打夯機
 • Wā shì dǎ hāng jī


 • 8/27/2019 04:49:00 CH • 6/02/2019 10:18:00 CH
 • 拔桩机
 • 拔樁機
 • Bá zhuāng jī • 12/18/2018 04:39:00 CH • 旋转钻孔机
 • 旋轉鑽孔機
 • Xuánzhuǎn zuǎn kǒng jī • 11/22/2018 10:23:00 SA


 Không có ai bỗng nhiên biết dịch đâu, các Mợ! Hãy mạnh dạn trải nghiệm 

LÀM BÀI TẬP LUYỆN DỊCH ONLINE với câu này nhé!

 Có gợi ý rồi, đừng làm sai đấy!


刑警队长就用力打开箱子,发现里头都是走私的手表,金块,银


Xe cút kít - Hình minh họa: Internet

 • 独轮手推车
 • 獨輪手推車
 • Dú lún shǒutuīchē

 • 独轮
 • 獨輪車
 • Dúlúnchē

 • 手推车
 • 手推車
 • Shǒutuīchē

 • Wheelbarrow

 • Xe cút kít
 • Bài tập luyện dịch nội dung thực tế về Hợp đồng-KD • 10/01/2018 03:52:00 CH • 绞车
 • 絞車
 • Jiǎochē • 10/01/2018 03:19:00 CH • 抓斗船
 • Zhuā dòu chuán • 9/29/2018 04:09:00 CH • 履带式卡车
 • 履帶式卡車
 • Lǚdài shì kǎchē
 • Arawler tractor
* Máy kéo bánh xích • 9/29/2018 04:07:00 CH • 冲击式钻机
 • 衝擊式鑽機
 • Chōngjí shì zuànjī

 • * Cáp chuyển mùn khoan • 9/20/2018 04:48:00 CH


 • 土壤钻孔
 • 土壤鑽孔機
 • Tǔrǎng zuǎn kǒng jī


 • 8/16/2018 12:07:00 CH


 • 铲挖掘机
 • 鏟挖掘機
 • Chǎn wājué jī

 • 正铲挖掘
 • Zhèng chǎn wājué
 • Máy xúc đào gầu thuận

 • 反铲挖掘
 • Fǎn chǎn wājué
 • Máy xúc đào gầu ngịch


 • 8/02/2018 10:14:00 CH

电钻机
電鑽機
Diànzuàn jī


 • 8/02/2018 09:51:00 CH

 • 砂轮机
 • 砂輪機
 • Shālún jī


 • 8/02/2018 09:48:00 CH


 • 冲击式钻机
 • 衝擊式鑽機
 • Chōngjí shì zuànjī
 • Hammer drill
 • 8/02/2018 09:47:00 CH


 • 充电式钻机
 • 充電式鑽機
 • Chōngdiàn shì zuànjī
 • Charging drill


 • 7/25/2018 10:19:00 CH

筛选机
篩選機
Shāixuǎn jī


 • 7/25/2018 10:18:00 CH

颚式破碎机
顎式破碎機
È shì pòsuì jī


 • 7/25/2018 10:18:00 CH

锤式破碎机
錘式破碎機
Chuí shì pòsuì jī


 • 7/25/2018 10:17:00 CH
 • 7/22/2018 01:46:00 SA

电动起重机
電動起重機
Diàndòng qǐzhòngjī


Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬTTổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến