Trang chủ » » Máy tiện trục đơn
  • 单柱铣床
  • 單柱銑床
  • Dān zhù xiǎnchuáng
  • Single column milling machine0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến