Trang chủ » » Lá lốt
 • 9/27/2019 10:39:00 CH


 Không có ai bỗng nhiên biết dịch đâu, hãy mạnh dạn trải nghiệm 

LÀM BÀI TẬP LUYỆN DỊCH ONLINE với câu này nhé!

 Có gợi ý rồi, đừng làm sai đấy!

我不知道在我们大学的那些课程设置是否跟国际上很接近了,还是完全是基础 • 假蒟
 • Jiǎ jǔ
 • Piper sarmentosum

 • 蛤蒌
 • 蛤蔞
 • Há lóu

 • 假蒌
 • 假蔞
 • Jiǎ lóu

 • 山蒌
 • Shān lóu


Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến