Trang chủ » » Lá lốt
 • 9/27/2019 10:39:00 CH"Lá lốt tiếng trung là gì"; 学习越南语

 • 假蒟 / Jiǎ jǔ
 • Piper sarmentosum

 • 蛤蒌 / 蛤蔞
 • Há lóu

 • 假蒌 / 假蔞
 • Jiǎ lóu

 • 山蒌 / Shān lóu

 • Chả lá lốt:
 • 假蒌包肉 / 假蔞包肉
 • Jiǎ lóu bāo ròu


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Tổng số lượt xem trang

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến