Hiển thị các bài đăng có nhãn Kỹ thuật điện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kỹ thuật điện. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 11/07/2023 10:28:00 SA

                           

 • hocdichonline

 

 
 • 11/07/2023 10:22:00 SA

                                    

 • hocdichonline

 

 
 • 8/08/2023 10:26:00 CH • 7/13/2023 11:04:00 CH
 • 1/28/2023 05:25:00 CH

Điều quan trọng nhất trong dịch thuật không phải là từ vựng, mà là xác định đúng các thành phần của câu và tìm được cấu trúc ngữ pháp:
 • 8/25/2022 05:20:00 CH
 • 8/13/2022 09:36:00 CH

 • Kết bạn hoặc follow FB của Admin để cập nhật từ mới nhé:


  • 7/15/2022 04:47:00 CH


  • Nhà máy điện chu trình hỗn hợp tiếng Trung là gì?

  • 联合循环发电厂
  • 聯合循環發電廠
  • Liánhé xúnhuán fādiàn chǎng
  • Combined cycle power plant

  • Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa


  • 7/15/2022 04:35:00 CH  • 1/20/2022 09:30:00 CH

  • Hình từ internet
  •  线圈
  • 線圈 
  • Xiànquān


  • 11/08/2021 10:26:00 SA

  •  
  • 副载波
  • 副載波
  • Fù zàibō
  • Subcarrier


  • 2/22/2021 10:00:00 CH

  • 不停电电源
  •  不停電電源
  • Bù tíngdiàn diànyuán  • 10/13/2020 04:22:00 CH

  Hình từ internet


  插头

  插頭

  Chātóu  • 10/13/2020 04:19:00 CH

   

  Hình từ internet

  三孔插座

  Sān kǒng chāzuò

  Ổ cắm điện  • 10/05/2020 11:00:00 SA

   

  一体式变压器

  一體式變壓器

  Yītǐ shì biànyāqì

  Intergrated transformer (station)  • 8/20/2020 11:21:00 SA

   

  微动开

  微動開關

  Wēidòng kāiguān  • 7/10/2020 03:34:00 CH
  • 同位相
  • Tóng wèixiàng
  • 6/13/2020 11:35:00 SA

  • 电阻表
  • 電阻表
  • Diànzǔ biǎo

  • 电阻计
  • 電阻計
  • Diànzǔ jì
  • 电阻测试仪
  • 電阻測試儀
  • Diànzǔ cèshì yí


  • 5/28/2020 03:11:00 CH  •   Hình từ Internet


  • 电源电缆
  • 電源電纜
  • Diànyuán diànlǎn

  • Power cable


  • 4/11/2020 10:33:00 CH  • 1- 生物质能
  • 生物質能
  • Shēng wùzhí néng

  • 2- 生物能源
  • Shēngwù néngyuán

  • 3- 生物质发电
  • 生物質發電
  • Shēng wùzhí fādiàn

  • Biomass power


  Tin tức

  NỘI DUNG NỔI BẬT  Tổng số lượt xem trang

  BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ  Hỗ trợ trực tuyến