Hiển thị các bài đăng có nhãn Địa lý-Địa chất. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Địa lý-Địa chất. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 5/07/2019 10:43:00 SA


Dãy núi Himalaya


 • 世界屋脊
 • Shìjiè wūjí


 • 3/04/2019 10:24:00 CH • 土壤碱化层
 • 土壤鹼化層
 • Tǔrǎng jiǎn huà céng • 3/04/2019 10:17:00 CH • 黄钾铁矾
 • 黃鉀鐵礬
 • Huáng jiǎ tiě fán • 3/04/2019 10:16:00 CH • 碱土
 • 鹼土
 • Jiǎntǔ

 • 碱性土
 • 鹼性土
 • Jiǎn xìng tǔ

 • Alkaline soil • 3/04/2019 10:11:00 CH • 冲积土
 • 沖積土
 • Chōngjī tǔ

 • # Đất phù sa glay hóa
 • 潜育冲积土
 • 潛育沖積土
 • Qián yù chōngjī tǔ
 • Gleyic fluvisols


 • 3/04/2019 10:05:00 CH • 凹地
 • Āodì • 1/07/2019 10:30:00 CH • 岩层产状
 • 岩層產狀
 • Yáncéng chǎn zhuàng

岩层产状是指即岩层的产出状态,由倾角、走向和倾向构成岩层在空间产出的状态和方位的总称。
水平岩层成水平状态产出外,一切倾斜岩层的产状均以其走向、倾向和倾角表示,称为岩层产状三要素。
Nguồn nội dung và hình ảnh: Baidu.com
 • 1/02/2019 03:54:00 CH • 绿洲
 • Lǜzhōu
 •  
 • Oasis • 12/26/2018 10:58:00 SA • 地震

 • Dìzhèn

 • Earthquake • 12/26/2018 10:57:00 SA

 • Hình từ internet

 • 海啸
 • 海嘯
 • Hǎixiào

 • Tsunami


 • 11/20/2018 10:56:00 SA • 副赤道气候
 • 副赤道氣候
 • Fù chìdào qìhòu

 • 11/20/2018 10:47:00 SA • 雨量计站
 • 雨量計站
 • Yǔliàng jì zhàn • 10/23/2018 11:30:00 CH • 季节风
 • 季節風
 • Jìjiéfēng • 9/20/2018 04:49:00 CH


 • 地基勘察
 • Dìjī kānchá
 • Soil investigation


 • 9/14/2018 05:00:00 CH


 • 温室气体效应
 • 溫室氣體效應
 • Wēnshì qìtǐ xiàoyìng


 • 9/09/2018 09:14:00 CH


 • 美化环境
 • 美化環境
 • Měihuà huánjìng


 • 9/07/2018 04:12:00 CH


 • 土地资源
 • 土地資源
 • Tǔdì zīyuán


 • 8/29/2018 09:48:00 CH • 8/24/2018 10:13:00 CH • 8/18/2018 10:36:00 SA


 • 地质层
 • 地質層
 • Dìzhí céng
 • Geological layers


Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬTTổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến