Hiển thị các bài đăng có nhãn Đông y. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đông y. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 6/18/2024 02:43:00 CH

                                                    

 • Làm bài tập xếp câu - click check đáp án - MIỄN PHÍ
 • 设备/工作/安排/操作/必须/人员/服从/乙方
 • 提供/场地///材料/标准/乙方/符合
 • Bài tập dịch CẤP ĐỘ VỪA 51-60

 • Bài 1-2-3 @ 1 phút luyện nghe tiếng Trung
 • Phân tích sự khác nhau giữa 编号 và 
 • Phân tích sự khác nhau giữa 贸易 và 

 • Tên một số huyệt vị tiếng Trung là gì?

  Tên một số huyệt vị tiếng Trung là gì?

 • Huyệt phong trì / 风池穴/ 風池穴/Fēng chí xué

 • Huyệt kiên tỉnh / 肩井 / Jiān jǐng xué

 • Huyệt phong môn /风门穴 /  風門穴 Fēngmén xué 
 • Huyệt hợp cốc / 合谷穴 / Hégǔ xué 

 • Huyệt bách hội / 百会穴 / 百會穴 / Bǎi huì xué
 • Huyệt ấn đường /  印堂穴 / Yìntáng xué

 • Huyệt toản trúc / 攢竹穴 / 攒竹穴 / Zǎn zhú xué

 • Huyệt ty trúc không / 丝竹空穴 / Sīzhú kōng xué

 • Huyệt tam tiêu du / 三焦俞穴 / 三焦兪穴 / Sānjiāo yúxué

 • Huyệt khí hải du / 气海俞穴 / 氣海兪穴 / Qì hǎi yú xué

 • Huyệt quan nguyên du / 关元俞穴 / 關元兪穴 / Guān yuán yú xué

 • Huyệt hoàn khiêu / 环跳穴 / 環跳穴 / Huán tiào xué

 • Huyệt hoàn trung / 环中穴 / Huán zhōng xué

 • Huyệt ủy trung / 委中穴 / Wěi zhōng xué

 • Huyệt thừa sơn / 承山穴 / Chéng shān xué

 • Huyệt thận du / 肾俞穴 / 腎兪穴 / Shèn yú xué

 • Huyệt đại trường du / 大肠俞穴 / 大腸兪穴 / Dàcháng yú xué

 • Huyệt bạch hoàn du / 白环俞穴 / 白環兪穴 / Bái huán yú xué

 • Huyệt hoàn khiêu / 环跳穴 / 環跳穴 / 环跳穴

 • Huyệt phong thị / 风市穴 / 風市穴 / Fēng shì xué

 • Huyệt dương lăng tuyền / 陽陵泉穴 / 阳陵泉穴 / 阳陵泉穴

 • Huyệt phong long / 丰隆穴 / 豐隆穴 / Fēng lóng xué

 • Huyệt đại chùy / 大椎穴 / Dàchuí xué

 • Huyệt kiên ngung / 肩髃穴 / Jiān yú xué

 • Huyệt kiên trinh / 肩贞穴 / 肩貞穴 / Jiān zhēn xué

 • Huyệt khúc trì / 曲池穴 / Qū chí xué

 • 穴位,学名腧穴,主要指人体经络线上特殊的点区部位,中医可以通过针灸或者推拿、点按、艾灸刺激相应的经络点治疗疾病。

 • 部分穴位并不在经络上,但对其的刺激亦可产生疗效。

 • 穴位是中国文化和中医学特有的名词。多为神经末梢和血管较多的地方。

 • ---
 • Bạn tham khảo nhé: Mẫu câu Hợp đồng – Có đáp án

 •  
 • ĐẶT MUA NGAY - SỔ TAY TỰ HỌC DỊCH TIẾNGTRUNG -
 • ĐƯỢC TẶNG NGAY 200k HỌC PHÍ HỌC DỊCH ONLINE - HDO
 • ---
 • Mời bạn nghe nội dung Admin dịch và đọc
 • Đăng ký kênh ủng hộ Admin nhé! 谢谢!

Truyện vụ án hay

 • KẺ HAI MẶT • 8/20/2022 11:13:00 CH

ĐẶT MUA NGAY - SỔ TAY TỰ HỌC DỊCH TIẾNGTRUNG -  • 2/02/2019 01:24:00 SA • 2/02/2019 01:22:00 SA • 莲子
 • 蓮子
 • Liánzǐ
 •     


 • 2/02/2019 01:20:00 SA • 红枣
 • 紅棗
 • Hóngzǎo
           • 2/02/2019 01:19:00 SA • Kỷ tử
 • 枸杞
 • Gǒuqǐ


      


 • 2/02/2019 01:17:00 SA


 • 冰糖
 • Bīngtáng


            


 • 2/02/2019 01:16:00 SA • 黃芪
 • Huángqí
          
Hình từ Internet • 2/02/2019 01:14:00 SA • 灵芝
 • 靈芝
 • Língzhī

Linh chi đỏ
赤灵芝
赤靈芝
Chì língzhī


 • 2/02/2019 01:08:00 SA • 脸色 
 • 臉色
 • Liǎnsè


Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬTTổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến