Trang chủ » » Tro than, tro bay


 •  
 • Hình từ internet

 • *Tro than
 • 煤灰 
 • Méi huī

 • * Tro bay
 • 飞灰
 • 飛灰 
 • Fēi huī

 • CÙNG THỬ DỊCH CÁC 
 •  NỘI DUNG THỰC TẾ TRONG HỢP ĐỒNG NHÉ!
 • tại đây
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến