Trang chủ » » Rác thải thể rắn
  •  固体废物
  • 固體廢物 
  • Gùtǐ fèiwù

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến