Trang chủ » » Nghỉ giữa giờ
  • 7/05/2021 11:50:00 SA


  •  工间休息
  • 工間休息 
  • Gōng jiān xiūxí 

  • Tham khảo CÂU DỊCH TRONG HỢP ĐỒNG tại đây


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến