Trang chủ » » Nghỉ giữa giờ


  •  工间休息
  • 工間休息 
  • Gōng jiān xiūxí 

  • Tham khảo CÂU DỊCH TRONG HỢP ĐỒNG tại đây


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến