Trang chủ » » Lấy mẫu ngẫu nhiên
  • 2/08/2022 12:24:00 SA


 

随机抽样
隨機抽樣
Suíjī chōuyàng

  • ---
  • ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN 
  • ĐỂ CHECK ĐÁP ÁN CÂU DỊCH NÀY 
  • VÀ CÁC CÂU THƯỜNG GẶP TRONG HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN KHÁC NHÉ!
Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Tổng số lượt xem trang

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến