Trang chủ » » Quả bồ kết

 • 大皂角
 • Dà zào jiǎo
 • Gleditsia sinensis Lam

 • Tên khác
 • 皂角 Zào jiǎo
 • 皂荚 Zàojiá
 • 皂吉Zào jí
 • 猪牙皂荚Zhū yá zàojiá
 • 悬刀Xuán dāo
 • 角针实Jiǎo zhēn shí
 • 乌犀Wū xī
 • 眉皂Méi zào
 • 鸡栖子 = 雞棲子 Jī qī zi0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến