Trang chủ » » Quả bồ kết
 • 2/24/2020 11:37:00 SA

 • 大皂角
 • Dà zào jiǎo
 • Gleditsia sinensis Lam

 • Tên khác
 • 皂角 Zào jiǎo
 • 皂荚 Zàojiá
 • 皂吉Zào jí
 • 猪牙皂荚Zhū yá zàojiá
 • 悬刀Xuán dāo
 • 角针实Jiǎo zhēn shí
 • 乌犀Wū xī
 • 眉皂Méi zào
 • 鸡栖子 = 雞棲子 Jī qī ziPhân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến