Trang chủ » » Cây huyết rồng (huyết long)
  • 9/03/2019 11:45:00 CH


  • 龙血树
  • 龍血樹
  • Lóng xuè shù
  • Dracaena Cinnabari
      Loại gỗ có dầu, có độ thấu quang, thường chế tác làm đồ trang sức.


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

Tổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến