Trang chủ » » Cây ngân hạnh
  • 银杏树
  • 銀杏樹
  • Yínxìng shù

  • Ginkgo biloba L.

  • Lá ngân hạnh
  • 银杏叶
  • 銀杏葉
  • Yínxìng yè
Lá ngân hạnh - Hình minh họa từ Internet

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

LazadaMỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến