Trang chủ » » Hiệu ứng nhà kính  • 温室气体效应
  • 溫室氣體效應
  • Wēnshì qìtǐ xiàoyìng


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ
Hỗ trợ trực tuyến