Trang chủ » » Đất phù sa
  • 3/04/2019 10:11:00 CH
  • 冲积土
  • 沖積土
  • Chōngjī tǔ

  • # Đất phù sa glay hóa
  • 潜育冲积土
  • 潛育沖積土
  • Qián yù chōngjī tǔ
  • Gleyic fluvisols


Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬTTổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến