Trang chủ » » Đất phù sa
  • 3/04/2019 10:11:00 CH
  • 冲积土
  • 沖積土
  • Chōngjī tǔ

  • # Đất phù sa glay hóa
  • 潜育冲积土
  • 潛育沖積土
  • Qián yù chōngjī tǔ
  • Gleyic fluvisols


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến