• 流苏
  • 流蘇
  • Liúsū
Tua rua ở đuôi khăn, gấu áo, túm đuôi đèn lồng hoặc các đồ trang trí dáng tua dài.0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến