• 断路器
  • 斷路器
  • Duànlù qì
  • * Áp-tô-mát
  • CÂU DỊCH SẴN VIỆT-TRUNG

    CÁC NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

    tại đây


  • Audio Bài tập dịch 70
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến