Trang chủ » » Gót chân Asin
  • 4/04/2020 09:09:00 CH  •     Hình từ Internet

  • 阿喀琉斯之踵
  • 阿喀琉斯之踵
  • Ā kā liú sī zhī zhǒng
  • Achilles' heel

  • 致命弱点
  • 致命弱點
  • Zhìmìng ruòdiǎn


*Nói về điểm yếu của mỗi con ngườiPhân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến