Trang chủ » » Gót chân Asin  •     Hình từ Internet

  • 阿喀琉斯之踵
  • 阿喀琉斯之踵
  • Ā kā liú sī zhī zhǒng
  • Achilles' heel

  • 致命弱点
  • 致命弱點
  • Zhìmìng ruòdiǎn


*Nói về điểm yếu của mỗi con người0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến