Trang chủ » » Hình chóp cụt, nón cụt
  • 4/06/2020 11:12:00 SA


  •    Hình từ internet

  • 截锥体
  • 截錐體
  • Jié zhuī tǐ


Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến