Trang chủ » » Hình chóp cụt, nón cụt


  •    Hình từ internet

  • 截锥体
  • 截錐體
  • Jié zhuī tǐ


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến