Trang chủ » » Tải trọng phá hủy

  • 断裂负载
  • 斷裂負載
  • Duànliè fùzǎi

  • 破坏载荷
  • 破壞載荷
  • Pòhuài zǎihé

  • 破断载荷
  • 破斷載荷
  • Pò duàn zǎihé

  • Breaking load

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến