Trang chủ » » Tải trọng phá hủy
 • 8/31/2019 12:02:00 CH

 • 断裂负载
 • 斷裂負載
 • Duànliè fùzǎi

 • 破坏载荷
 • 破壞載荷
 • Pòhuài zǎihé

 • 破断载荷
 • 破斷載荷
 • Pò duàn zǎihé

 • Breaking load

Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến