Trang chủ » » Dầm có cánh bản rộng
  • 8/31/2019 12:05:00 CH


  • 宽缘工字钢(梁)
  • 寬緣工字鋼(梁)
  • Kuān yuán gōng zì gāng (liáng)

  • Broad flange beam
  • * (Dầm i, t)Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến