Trang chủ » » Dầm có cánh bản rộng


  • 宽缘工字钢(梁)
  • 寬緣工字鋼(梁)
  • Kuān yuán gōng zì gāng (liáng)

  • Broad flange beam
  • * (Dầm i, t)0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến