Trang chủ » » Cốt thép uốn nghiêng lên

  • 弯起钢筋
  • 彎起鋼筋
  • Wān qǐ gāngjīn

  • 曲折钢筋
  • 曲折鋼筋
  • Qūzhé gāngjīn

  • Bent-up bar
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến