Trang chủ » » Cốt thép uốn nghiêng lên
  • 8/31/2019 11:59:00 SA

  • 弯起钢筋
  • 彎起鋼筋
  • Wān qǐ gāngjīn

  • 曲折钢筋
  • 曲折鋼筋
  • Qūzhé gāngjīn

  • Bent-up bar
Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến