Trang chủ » » Sóng mang phụ
  • 11/08/2021 10:26:00 SA


  •  
  • 副载波
  • 副載波
  • Fù zàibō
  • Subcarrier


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Tổng số lượt xem trang

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến