Trang chủ » » Điện sinh khối
  • 1- 生物质能
  • 生物質能
  • Shēng wùzhí néng

  • 2- 生物能源
  • Shēngwù néngyuán

  • 3- 生物质发电
  • 生物質發電
  • Shēng wùzhí fādiàn

  • Biomass power


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến