Trang chủ » » Ổ điện ba chấu/ba chân/ba lỗ


 

Hình từ internet

三孔插座

Sān kǒng chāzuò


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến