Trang chủ » » Ổ điện ba chấu/ba chân/ba lỗ
  • 10/13/2020 04:19:00 CH


 

Hình từ internet

三孔插座

Sān kǒng chāzuò

Ổ cắm điện


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến