Trang chủ » » Ổ điện ba chấu/ba chân/ba lỗ


 

Hình từ internet

三孔插座

Sān kǒng chāzuò


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến