• 7/22/2021 05:35:00 CH


  •  
  • Hình từ internet

  • 钝刀
  • 鈍刀 
  • Dùn dāo

  • Dao bị cùn rồi!
  • 了!


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến