Trang chủ » » Đá mài dao, cái mài dao
  • 7/22/2021 05:39:00 CH


  •  
  • Hình từ internet

  • Đá mài dao
  • 磨刀石 
  • Mó dāo shí

  • Cái mài dao
  • 磨刀器 
  • Mó dāo qì


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Tổng số lượt xem trang

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến