Trang chủ » » Đá mài dao, cái mài dao


  •  
  • Hình từ internet

  • Đá mài dao
  • 磨刀石 
  • Mó dāo shí

  • Cái mài dao
  • 磨刀器 
  • Mó dāo qì


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến