Trang chủ » » Thỏi đúc - Thanh đúc


  • Hình từ internet

  •  铸锭 
  • 鑄錠 
  • Zhù dìng

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến