Trang chủ » » Cất cánh - Hạ cánh


  •  * Cất cánh
  • 起飞
  • 起飛 
  • Qǐfēi

  • *Hạ cánh
  • 降落 
  • Jiàngluò0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến