Trang chủ » » Cất cánh - Hạ cánh  •  * Cất cánh
  • 起飞
  • 起飛
  • Qǐfēi
  • *Hạ cánh
  • 降落
  • Jiàngluò

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến