Trang chủ » » Cất cánh - Hạ cánh


  •  * Cất cánh
  • 起飞
  • 起飛 
  • Qǐfēi

  • *Hạ cánh
  • 降落 
  • Jiàngluò0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến