Trang chủ » » Nhũ tương  •  乳浊液
  • 乳濁液 
  • Rǔ zhuó yè
  • Emulsion0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến