Trang chủ » » Hợp kim chịu nhiệt  •  抗热合金
  • 抗熱合金 
  • Kàng rè héjīn

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến