Trang chủ » » Tinh hoa/ Cặn bã


 * Tinh hoa

 (Phần tinh túy và tốt đẹp nhất)

精华

精華

Jīnghuá


* Cặn bã

 (Phần vô dụng còn lại, thường ví với cái xấu xa, thấp hèn, đáng bỏ đi)

糟粕

Zāopò0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến