Trang chủ » » Tinh hoa/ Cặn bã


 * Tinh hoa

 (Phần tinh túy và tốt đẹp nhất)

精华

精華

Jīnghuá


* Cặn bã

 (Phần vô dụng còn lại, thường ví với cái xấu xa, thấp hèn, đáng bỏ đi)

糟粕

Zāopò0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến