Trang chủ » » Tinh hoa/ Cặn bã
  • 10/14/2020 10:09:00 SA


 * Tinh hoa

 (Phần tinh túy và tốt đẹp nhất)

精华

精華

Jīnghuá


* Cặn bã

 (Phần vô dụng còn lại, thường ví với cái xấu xa, thấp hèn, đáng bỏ đi)

糟粕

ZāopòPhân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến