Hình từ internet

Máy uốn tóc

* 卷发器

捲髮器

Juǎnfà qì

*卷发棒

捲髮棒

Juǎnfà bàng0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến