Hình từ internet

Máy uốn tóc

* 卷发器

捲髮器

Juǎnfà qì

*卷发棒

捲髮棒

Juǎnfà bàng
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến