Trang chủ » » Ca tụng/Vạch trần


 

* Ca tụng, ca ngợi

歌颂

歌頌

Gēsòng

*Vạch trần, để lộ ra

暴露

Bàolù0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến