Trang chủ » » Ca tụng/Vạch trần


 

* Ca tụng, ca ngợi

歌颂

歌頌

Gēsòng

*Vạch trần, để lộ ra

暴露

Bàolù0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến