Trang chủ » » Linh hoạt - Vụng về - Cứng nhắc
  • 10/16/2020 03:02:00 CH


 

* Linh hoạt: Linh hoạt và khéo léo, năng động

灵巧

靈巧

Língqiǎo


* Linh hoạt: Nhanh nhạy, không cứng nhắc, biết tùy cơ ứng biến, không câu nệ

灵活

靈活

Línghuó


* Vụng về: Không thông minh, không năng động, không vụng dại

拙笨

Zhuōbèn


* Cứng nhắc:Không hoạt bát, không năng động, không biết xoay xở

死板

SǐbǎnPhân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến